5 Risico’s bij het gebruik van Excel

Het gebruik van Excel in kritische bedrijfsprocessen is niet geheel zonder risico. In dit korte artikel beschrijven we risico’s die bij het gebruik van Excel horen.

 • Wat is de laatste versie?
  • Is na het laatste werkoverleg alles wel bijgewerkt en wie heeft dit gedaan?
 • Wie heeft de laatste versie?
  • Er wordt door verschillende mensen gebruik gemaakt van dezelfde sheet, maar wie heeft nu eigenlijk de laatste versie? Werkt iedereen wel met de correcte versie?
 • Klopt de sheet rekenkundig wel?
  • De sheet is in veel gevallen ooit opgezet door een stagiair / afstudeerder. In de loop der jaren zijn er aanpassingen gedaan, maar wordt de correctheid van rekenen en doorkoppelen ooit gecheckt?
 • Wordt er correct ingevoerd?
  • Er zit geen invoer-controle op de velden, dus wordt alles wel goed ingevoerd zodat rapportages kloppen?
 • Hoe zit het met de veiligheid en GDPR?
  • Kan iedereen overal bij? Wat gebeurt er wanneer iemand de sheet naar buiten het bedrijf mailt? Volgens de GDPR-wetgeving bent u verplicht melding te maken van een datalek…