Wat zeggen de
klanten eigenlijk?

Leger des Heils

Over de klant

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Startpunt

Het Leger des Heils krijgt op jaarbasis enorm veel betalingen te verwerken met hun ruim 6.500 medewerkers en ruim 8.500 vrijwilligers.

Hoe zijn we gestart?

Wij werden benaderd door de Rabobank om contact op te nemen met het Leger des Heils. Omdat we al ervaring hadden met het bouwen van een koppeling tussen Exact Financials en Rabo Direct Connect, werden wij gevraagd ook een koppeling te ontwikkelen tussen AFAS Software en Rabo Direct Connect (RDC).

Rabo Direct Connect zorgt voor een directe verbinding tussen jouw pakket voor Enterprice Resource Planning (ERP-pakket) en de Rabobank. Je hoeft geen software van verschillende banken te installeren. Zo kun je in een keer grote hoeveelheden betalingen verwerken.

Behaalde voordelen

  • Het betaalproces is hiermee volledig beveiligd en vrij van mensenhanden.
  • Hierdoor kan er meer aandacht worden besteed aan de procurement en het vastleggen van de documenten (lees: inkoopfacturen).

Het betaalproces is nu volledig beveiligd!