Onze aanpak

Onze aanpak is eenvoudig en uniek. De start is altijd een vrijblijvend eerste gesprek, waarin we goed luisteren naar de wensen en eisen van de klant. In hetzelfde gesprek lichten we toe wat we kunnen betekenen en hoe wij werken.

Hierna volgt bijna altijd een kort traject van 1 of 2 dagen (afhankelijk van de omvang van de gewenste oplossing) om tot een eerste blauwdruk te komen van de gewenst oplossing. Deze blauwdruk noemen wij een ‘Mock-up’. Dit is een visuele weergave van de gewenste oplossing die met behulp van gefingeerde data klikbaar wordt gemaakt. Dit stelt ons instaat om samen met de klant stap voor stap door de nieuwe applicatie heen te gaan. Tevens prikkelt dit over het algemeen de creativiteit van de klant en ziet men ook andere bijkomende oplossingen die in eerste instantie geen (hoge) prioriteit had.

Wanneer de grootste processen zijn gemaakt vertrekken wij vaak met huiswerk en vervolmaken we de mock-up. Dit wordt als rapport overhandigd met alle ontworpen schermen tezamen met de offerte om tot een opdracht te komen. De blauwdruk is vanaf dat moment het eigendom van de klant.

Bouwen van de oplossing

Wanneer we overeenstemming hebben gevonden over de bouw van de oplossing, starten wij met het inrichten van de database. Hier zien wij, projectmanagement en de klant, niets van. Dit is echter wel een zeer belangrijke start die zorgt dat we alle informatie later in het proces op de juiste plek kwijt kunnen.

Nadat de database is gemaakt, worden er stap voor stap stukken van de oplossing gebouwd. Nadat er onderdelen zijn opgeleverd, worden deze eerst getest door Development, vervolgens door Projectmanagement en als laatste door de klant. Op deze wijze leert de klant direct zijn of haar oplossing goed kennen en kunnen we direct inspringen op eventuele (noodzakelijk of gewenste) aanpassingen voordat we aangrenzende stukken software gaan bouwen.

We overleggen middels videobellen 1 of 2 keer per week, afhankelijk van de grootte en fase van het project. Zo is en blijft iedereen betrokken bij het project en kunnen we een soepele oplevering garanderen!

Kennismaking

Een eerste kennismakingsgesprek om elkaar en de gewenste oplossing beter te leren kennen.

Blauwdruk / Mock-up

Het maken van een mock-up is het visueel maken van de gewenste applicatie. Dus geen lappen tekst doorploegen in de hoop dat we beide hetzelfde bedoelen. Het resultaat is een visuele applicatie die klikbaar is gemaakt met gefingeerde data om de mock-up optimaal te kunnen beoordelen.

Development aan het werk!

De start van het bouwen van de oplossing! Een mooi moment waarin hetgeen we samen gecreëerd hebben tot leven wordt gebracht tot een echte applicatie!

Wekelijks overleg over de voortgang

We overleggen iedere week, zodat we testresultaten of eventuele vragen direct kunnen bespreken, Hierdoor houden een hoge mate van betrokkenheid bij ons en bij de klant.

Testen

We testen samen elk stuk van de software om er 100% zeker van te zijn dat alles functioneert zoals we samen bedacht hebben. Doordat we dit stap voor stap doen, kunnen we op tijd aanpassingen maken als dit nodig blijkt.

Go Live!

Het in gebruik nemen van de nieuwe oplossing is altijd een spannend moment. Wij begeleiden jullie hier volledig in wanneer dit nodig of gewenst is. Daarna proosten we op een mooie start van een nieuw hoofdstuk!