Wat zeggen de
klanten eigenlijk?

Precon food management

Over de klant

Bij Précon Food Management werken pragmatische professionals met uitgebreide ervaring in de voedingsmiddelensector. Onze expertise omvat diverse vakgebieden, zoals voedselveiligheid, etikettering, kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling. Wij bieden praktische maatwerkoplossingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We beperken ons niet op voorhand tot een specifieke sector, land of continent, maar wij stellen onze grenzen op basis van deskundigheid en expertise. Dagelijks adviseren, trainen en ondersteunen wij onze klanten bij hun vraagstukken en werkzaamheden in de complexe, internationale wereld van wet- en regelgeving voor voedingsmiddelen.

Startpunt

Precon heeft diverse applicaties laten maken voor de verschillende HACCP-gerelateerde oplossingen die men biedt. Echter was er om diverse redenen gekozen voor verschillende codeertalen, wat onderlinge integratie met elkaar bemoeilijkte.

Hoe zijn we gestart?

We starten altijd met het in kaart brengen van het IT-landschap om goed te begrijpen en te doorzien wat voor impact er wel of niet gemaakt kan worden.

We hebben na zorgvuldige analyse gekozen voor een zogeheten ‘Software-Bus’. Dit stelt Precon in staat om op een gevalideerde wijze data-uitwisseling te plegen en rapporten te genereren die code-onafhankelijk zijn. Het meest praktische van deze oplossing is dat er centraal stamgegevens beheerd kan worden.

Behaalde voordelen

  • Centraal beheren van stamgegevens over verschillende applicaties.
  • Gevalideerde data-uitwisseling
  • Centrale rapportgeneratie

Snel en eenvoudig de juiste informatie bij elkaar